() () () () () () ()

Beurshalte Nieuws Beursnieuws en de laatste beursupdates over aandelen, aandelenmarkten, AEX, grondstoffen, vastgoed en meer.

Voor de laatste keer 2015

0 Comments
1632
11 jan 2016

Het afgelopen jaar was een wederom een memorabel jaar. Zo functioneerde de wereldeconomie  wederom niet op de manier waarop velen gehoopt en gerekend hadden. Maar het was ook een jaar waarin bijna onopgemerkt de eerste aanzetten gegeven werden tot een fundamentele verandering van ons globale economisch systeem. Niet iedere verandering is een verbetering. Soms dreigt zelfs een stap terug.

De meeste van ons weten natuurlijk van het recente klimaatakkoord van Parijs. Natuurlijk, het is niet meer dan een eerste aanzet. De afspraken voeren lang niet ver genoeg om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te bepreken. De afspraken zijn echter wel een beslissende stap naar een groene economie. Het tijd van de fossiele brandstoffen is aan het aflopen. Daarmee is weer niet gezegd, dat het verzet van de lobby voor de fossiele brandstof definitief gebroken is. Dat wordt nog een lange en bittere strijd, maar de richting is duidelijk.

In 2015 is ook the New Development Bank van de grond getild. De initiatiefnemers waren niet de westerse landen, maar de BRICS landen. Het was voor de eerste keer dat het initiatief voor een internationale instelling niet uit de Westerse koker kwam, maar uit die van de Opkomende Markten. Het is misschien wel het ultieme bewijs dat de verhoudingen in de wereld gewijzigd zijn en dat aan de naoorlogse Westerse dominantie een einde is gekomen. Ook het toelaten van de renminbi tot het mandje van valuta’s die samen de basis leggen voor de Speciale Trekkingsrechten van het IMF is een definitief teken aan de wand.

Dat wil echter niet zeggen, dat de gevestigde machten zich zonder morren hebben neergelegd bij het onvermijdelijke. Integendeel! Bijna opgemerkt is in 2015 de Doha Ontwikkelingsronde ten grave gedragen. Doha was een poging om de onbalans in de talloze handelsovereenkomsten weg te halen. De meeste internationale verdragen pakken immers niet ten gunste uit van de Ontwikkelde Landen. Doha is niet langer. Dat stellen de VS en Europa om te pogen hun aloude verdeel en heersspelletje te spelen bij het aangaan van vaak bilaterale en/of regionale handelsovereenkomsten. 

De toekomst ziet er wat dat betreft niet goed uit. Zo hebben de VS het zogeheten Trans-Pacific Partnership doorgedrukt (TPP). Het hoofdstuk ‘investments’ is wel heel dubieus van opzet. Zaken als milieu, gezondheid en veiligheid zijn van zeer ondergeschikt belang. Ook zeer dubieus en verontrustend is dat buitenlandse beleggers en investeerders het recht hebben soevereine overheden voor het gerecht te dagen als ze denken dat de betreffende overheid een van de 6000 pagina’s tellende regels overschrijdt. TPP levert zwakke landen over aan de willekeur van de grote corporates van deze wereld. TPP is door de Amerikanen politiek bedoeld om China de pas af te snijden door Aziatische landen in een keurslijf te dwingen. Daarbij heeft president Obama zelfs de democratische principes van zijn land aan de laars gelapt. TPP is geschreven voor en door het grote Amerikaanse bedrijfsleven! 

Alle hoop is echter nog niet verloren. Zelfs bij Republikeinen dringt het besef door dat met TPP democratische principes geschonden worden en dat hier slechts de belangen van de grote corporates gediend worden. Misschien dat 2016 nog kan corrigeren wat in 2015 echt fout is gegaan. Parijs is een stap vooruit, TPP beslist een stap achteruit!

Cor Wijtvliet
Bron: Joseph E. Stiglitz, the New Geo-Economics. Project Syndicate, January 8, 2016

 

0.0
Laatst gewijzigd op: dinsdag 12 januari 2016 09:25
Related Articles: De cost gaet voor de baet uyt Vijf waarschuwingssignalen voor stress op de financiële markten De robot is de panacee voor Japans demografische problemen Belastingverlaging in de VS goed nieuws voor aandelenmarkten Westerse beleggers hebben koudwatervrees voor de Opkomende Markten Het succes van de elektrische auto is vitaal voor de koperprijs Vijf aandelen die erg kwetsbaar zijn voor een komende correctie Voor het Franse Carrefour zijn robots de sleutel naar de toekomst De toekomst voor wind- en zonne-energie oogt steeds rooskleuriger Vijf aandelen die Wall Street volledig verkeerd beoordeeld heeft
BRICS